Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Niet alleen op de wereld!

Gepubliceerd op: 13-04-2020

Deze maand neem ik jullie mee in een succesverhaal van een (onderdeel van) een individuele coaching.

De cliënt is een jonge vrouw met somberheidsklachten. Deze klachten zijn mede ontstaan vanuit een onveilige thuissituatie, schulden en psychische problemen in het gezin. Tijdens het eerste gesprek komt naar voren dat de cliënt weinig tot geen sociale contacten (meer) heeft. Deze contacten heeft zij niet onderhouden, omdat steeds meer problemen zich aandienden waardoor zij er geen ruimte meer voor had/nam.

Tweede sessie

In de tweede sessie van het traject heb ik haar gevraagd of zij op papier wil zetten welke mensen zij om haar heen heeft en welke mensen dichtbij en verder weg van haar staan. Ik heb haar gevraagd om zichzelf in het midden van het papier te tekenen in de vorm van een rondje. Vervolgens heb ik haar gevraagd of zij namen wilde opschrijven van de mensen die dichtbij haar staan en aan wie zij steun en plezier kan ontlenen. Al pratend en tekenend kwam ze er achter dat zij:

  1. In het algemeen een redelijke lijst van mensen had;
  2. Een aantal van deze mensen zeer dichtbij haar staan en dus zeer vertrouwd voor haar zijn;
  3. Deze mensen verschillend zijn en zij bij deze verschillende mensen verschillende behoeftes kan uiten/kan delen.

Een steunend netwerk in kaart

Door haar steunend netwerk in kaart te brengen oogde zij aan het einde van de sessie sterker dan bij aanvang van de sessie. Dit komt omdat zij erachter is gekomen dat zij niet alleen is en er daadwerkelijk mensen zijn die haar willen en kunnen steunen.

Niet alleen op de wereld!

Nadat zij de lijst heeft opgesteld heeft zij in de periode tussen de sessies door contact opgenomen met haar beste vriendin. Dit contact is goed verlopen en voelde voor haar als vanouds. Het is voor ons als mensen belangrijk om te weten dat we niet alleen op de wereld zijn en dat we in een moeilijke periode om steun mogen vragen bij de mensen van wie we houden en/of vertrouwen.